Chci podpořit kulturu v Brně

Již jste přispěli:

140.214

Prohlášení NdB o e-Finance

Národní divadlo Brno před několika lety navázalo se společností e-Finance, a.s spolupráci, která průběžně pokračuje dodnes. Během této spolupráce se naše divadlo dočkalo nemalé finanční a marketingové podpory.

Po letech příjemné a úspěšné spolupráce se společností e-Finance jsme se společně rozhodli pro její prohloubení v rámci projektu Chytrá podpora.cz. Jedinečná nabídka ze strany e-Finance umožní všem zájemcům získat užitečné produkty za výjimečné ceny a zároveň přinese konkrétní a pravidelnou finanční podporu pro rozšiřování a zkvalitňování repertoáru našeho divadla.

Jsme rádi, že kulturní život v Brně získává významnou podporu ze strany této společnosti. Ta se, jak věříme, odrazí již v blízké budoucnosti na lepších možnostech Národního divadla Brno a jeho budoucích inscenacích, na které Vás tímto srdečně zveme.

MgA. Martin Glaser

ředitel NdB