Pojištění storna cesty

Pojištění storna

Porovnání a uzavření pojištění storna zájezdu, poplatků a letenek online. Pojištěny jsou náklady uhrazené za zájezd, letenku a další výdaje související se zrušenou dovolenou.


Porovnat ceny

Proč uzavřít pojištění storna?

Za dovolenou vydají české domácnosti běžně desítky tisíc korun ročně. Může se stát, že z důvodu nemoci, úrazu, požáru v domácnosti, dopravní nehody nebo třeba smrti blízké osoby nemůžete odjet na plánovanou dovolenou. Pokud jste již za zájezd zaplatili, cestovní kancelář vám obvykle vrátí jen část zaplacené ceny. Od původní ceny zájezdu si totiž odečte stornopoplatek. Čím blíže je doba odjezdu, tím méně peněz vám cestovní kancelář vrátí zpět. Měsíc před odjezdem si může cestovní kancelář strhnout například 20 % z ceny zájezdu, 14 dní před odjezdem polovinu a týden před odjezdem se stornopoplatek rovná ceně zájezdu. Se stornopoplatky se setkáte i v případě rušení objednaných letenek, jízdenek či ubytování. Pokud si sjednáte pojištění storna, vzniklou finanční škodu vám uhradí pojišťovna.

Porovnání nabídek 2 pojišťoven

100% online

Pojistitelná rizika

Jak uzavřít pojištění storna online?

Online porovnání a uzavření pojištění storna je velmi jednoduché a rychlé. Vyplnění vstupních údajů v kalkulačce storna Vám zabere přibližně jednu minutu. Do úvodního formuláře stačí vyplnit základní údaje o plánované cestě. Konkrétně zadáte počet cestujících osob, jejich věk a celkovou cenu zájezdu, ubytování, letenek a dalších služeb souvisejících s dovolenou. Pro správný výpočet pojistného je nutné uvést, zda cestujete do Afghánistánu, na Kubu, Iráku nebo Súdánu nebo jestli budete cestovat pouze v České republice. Posledním údajem vstupního formuláře je datum odjezdu a návratu. Po odeslání formuláře získáte konkrétní cenové nabídky pojištění storna. Ve výsledcích srovnání uvidíte seznam pojištěných rizik a výši spoluúčasti. Vybrané pojištění si můžete ihned sjednat online. Pojištění storna si můžete uzavřít nejpozději následující pracovní den po zaplacení první zálohy nebo celkové ceny objednaných služeb. 

Co lze tímto pojištěním pojistit?

Pokud ze závažných důvodů zrušíte plánovanou cestu, proplatí vám pojišťovna vzniklé náklady s tím spojené. Pojištění se vztahuje na stornopoplatky sražené ze zaplacené ceny zájezdu, uhrazených letenek a jízdenek dopravce, objednané ubytování nebo i pronájmy obytných vozidel a jiných dopravních prostředků.

Vznik pojistné události

V pojistných podmínkách se dočtete, kdy vzniká nárok na náhradu zaplacených stornopoplatků. O peníze se nemusíte obávat v případě, kdy vy sami nebo někdo z vašich blízkých akutně onemocní, zraní se nebo zemře. O pojistnou událost se jedná i v případě akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí spolucestujícího nebo jeho blízké osoby, pokud by musel pojištěný nastoupit na již zaplacený zájezd sám. Nárok na úhradu stornopoplatků máte i v řadě dalších případů.

 

Nárok na kompenzaci stornopoplatků máte také obvykle v těchto situacích:

 • v případě značné škody na majetku pojištěného nebo jeho spolucestujícího, která byla způsobena následkem živelní události nebo trestného činu třetí osoby,
 • v případě podání žádosti o rozvod ze strany manželů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě,
 • zmeškání odjezdu dopravního prostředku z České republiky do zahraničí z důvodu dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž cestujete na místo odjezdu, zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy, živelné události, která vám znemožnila pokračovat v cestě,
 • obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn.

Nejčastější výluky u pojištění stornopoplatků

Pojišťovny v podmínkách myslí i na situace, kdy nevzniká nárok na kompenzaci započítaných stornopoplatků. Na náhradu stornopoplatků nemáte obvykle nárok v těchto případech:

 • výpovědi ze strany zaměstnance,
 • nemožnosti čerpat v zaměstnání dovolenou nebo neschválení dovolené,
 • nepříznivé situace v cílové destinaci (geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické),
 • nezískání víza,
 • změny zdravotního stavu v důsledku požití alkoholu nebo jiných návykových látek, v reakci na očkování, vlivem psychické poruchy, choroby nebo deprese,
 • plánovaných operačních zákroků a vyšetření,
 • následků úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění,
 • provedení kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie a jejich případných komplikací,
 • zrušení cesty z důvodu těhotenství včetně zdravotních komplikací s ním souvisejících.

Okamžik sjednání pojištění a výše spoluúčasti

Pojištění stornovacích poplatků si můžete sjednat jednoduše online na stránkách Pojisteni.com. Na pojištění stornopoplatků myslete dopředu a s jeho sjednáním neotálejte. Jednotlivé pojišťovny stanovují mezní datum, do kterého musí být pojistné zaplaceno. Pojišťovna může například požadovat úhradu pojistného nejpozději jeden pracovní den po úhradě zálohy nebo celkové ceny cestovní služby. Pokud se rozhodnete uzavřít pojištění až v okamžiku úhrady doplatku, vztahuje se pojištění pouze na doplatek. Při pozdějším sjednání pojištění stornovacích poplatků pojištění nevzniká, i když je pojištění zaplaceno.

 

Při výběru vhodného pojištění přihlédněte k výši spoluúčasti. Jedná se o částku, kterou se sami podílíte na úhradě vzniklé škody. Pokud jste si tedy například objednali zájezd v hodnotě 30 tisíc korun pří spoluúčasti 20 %, získáte od pojišťovny v případě pojistné události maximálně 24 tisíc korun. 

Jak postupovat v případě pojistné události

V případě zrušení cesty začněte co nejdříve jednat s poskytovatelem služby (tzn. cestovní kanceláří, dopravcem či ubytovatelem) a pojišťovnou. Pokud například rušíte objednaný zájezd, vystaví vám cestovní kancelář potvrzení o stornu. Tento dokument zašlete pojišťovně a dále se řiďte pokyny pracovníka pojišťovny.

Důvody zrušení, které lze pojistit

Pojistitelné důvody zrušení cesty:

 • onemocnění
 • úmrtí blízké osoby
 • ztráty zaměstnání
 • rozvodu
 • těhotenství
Máte dotaz? Kontaktujte nás
Váš dotaz byl úspěšně odeslánDěkujeme za zaslání dotazuposlat další »Vyplněním formuláře udělujete společnosti e-Finance Makléři, s.r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů

Vytiskni stránku Pošli známému
Odkaz byl úspěšne odeslán   poslat další »